• Het sportseizoen voor Sint Boys - DES eindigt altijd op 30 juni.

  Dit is ook de datum waarvan Simco Kruijer heeft aangegeven om te stoppen als voorzitter van onze sportvereniging.

  Voor veel van onze leden zal het vreemd zijn. Een voorzitter die niet de naam Kruiijer draagt.

  De afgelopen 30 jaar hebben Hans, Jack en Simco deze taak vervuld.

  Uiteraard blijft Simco net als zijn broers Hans en Jack beschikbaar voor onze vereniging en gaat hijj zich richten op andere taken.

  Tot de Algemene Leden Vergadering die in oktober gehouden gaat worden is Marc Mulder onze nieuwe voorzitter a.i.

  Marc heeft tevens aangegeven om tijdens de ALV voorgedragen te willen worden als nieuwe voorzitter.

  In deze rare periode is het lastig om afscheid te nemen niet alleen van Simco maar ook van andere vrijwilligers die ervoor kiezen om wat anders te gaan doen.

  Op een later moment gaan we daar zeker invulling aangeven en zeker aan de voorzitterswissel.

  Nader nieuws volgt te zijner tijd.