• Verenigingsstructuur

    Hoe zit het nu eigenlijk in elkaar? Wie is verantwoordelijk voor wat? Zijn we wel efficient bezig? Om op dit soort vragen antwoord te geven zijn we als bestuur al geruime tijd bezig met het maken van een nieuwe organisatieschema. We hopen hiermee meer duidelijkheid te geven naar de leden en vooral ook efficienter te gaan werken (vrijwilligen).

    In dit overzicht ziet u hoe wij willen gaan werken. Ook ziet u daarin nog de nodige vacatures. Deze willen we natuurlijk graag ingevuld zien. Door ons zo te organiseren denken wij dat de taken van een vrijwilliger ook meer afgebakend zijn. Je weet waar je voor gevraagd wordt en je weet wat dat inhoudt.

    Wij hopen dat u eens goed kijkt naar dit schema en hopen ook dat u er op- of aanmerkingen over heeft. Wij denken graag mee en willen dit plan graag verder laten ontwikkelen. Wilt u ook meedenken dan bent u natuurlijk van harte welkom.