• Langzaam verandert onze site. De cursussen en informatiebijeenkomsten van Sportlink werpen hun vruchten af. Het voordeel van Sportlink is dat als je eenmaal iets invoert in het systeem het meteen op meerdere plekken te zien is. Niet alleen op de site maar ook op onze clubtv in de kantine. En met de juiste instellingen op je mobiele telefoon komt het zelfs binnen in de voetbal.nl app.

    Uiteraard heb je ook iemand nodig die handig is met de computer.

    De laatste zaken die zichtbaar zijn is een nieuwe presentatie van de agenda en de verjaardagen. Verjaardagen kunnen alleen getoond worden van de leden di In Sportlink voorkomen die uiteraard niet op afgeschermd staan qua privacyniveau.

    De komende maanden gaan we stapje voor stapje vooruit om de mogelijkhedne van Sportlink verder uit te nutten.