• Graag volgende voorschriften goed lezen!!

  Vanavond vrijdag 15 mei  komt de OPA-ploeg ondanks de Coronacrisis bij u langs in Sint Maarten, Valkkoog en Groenveld om het oud papier op te halen.

  Een aantal strenge maatregelen zijn door Roele de Vries uitgevaardigd voor de veiligheid van chauffeurs en vrijwilligers.

  In basis hanteert Roele de Vries de voorschriften van R.I.V.M.

  Daarbovenop nog een aantal aanvullende maatregelen:
  Elke vrijwilliger krijgt een set (verpakte) handschoenen, welke men mag houden (voor een volgende inzameling).
  Chauffeur vult namen vrijwilligers en tekent i.o.v. de vrijwilliger het instructieblad.
  Vrijwilligers / chauffeurs kunnen niet verplicht worden gesteld om met 3 personen in de cabine te rijden, als ze dat vanwege de 1 ½ meter afstand regel niet willen. Dan zal men achterop plaatsnemen.
  Als bewoners dozen / papier willen overhandigen, laat men dit op de stoep zetten, vermijd overname op geringe afstand.

  Neem bij het ophalen van papier de onderlinge afstand van 1 ½ meter in acht

  Hygiëneregels ter voorkoming van coronavirus

  Geen handenschudden

  Namens de OPA-ploeg en het bestuur Sint Boys DES bedankt voor uw medewerking en begrip!