• Door de verhuizing van Ibi Ozcan zijn er kleine problemen bij de training van de O12 en O13. Er is hier een gesprek over geweest tussen jeugdbestuur en begeleider. Afgesproken is dat Do Bakker ondersteunt gaat worden vanuit de O19 zodat de groep die in grote getale vaak meer dan 20 komt trainen. Ook de aandacht kan krijgen die het verdient.