• Diensten / vrijwilligerstaken

  We zullen het samen moeten doen!

  Ook dit jaar weer zullen de seniorleden, de oudere jeugdleden en de ouders van jongere jeugdleden ingeroosterd worden om vrijwiligerstaken voor de club te verrichten. Er is elk weekend veel te doen en dit zullen we als verenigng ook samen moeten invullen. Het gaat hier nu om servicediensten, fluitdiensten jeugdwedstrijden en kantinediensten. 

  De servicediensten op de zaterdagen worden door seniorleden van de voetbal ingevuld. Naar aanleiding van diverse verzoeken hebben we dit jaar voor servicedienst op zaterdagen 2 man ingedeeld. Onderling kunnen jullie dan bepalen wie welk dagdeel invult en/of hoe jullie dat verdelen. 

  De zondagen worden de servicediensten door de thuisspelende teams verricht. Onderling zullen ze hier afspraken over maken.

  Kantinedienst op zaterdagen zal ingevuld worden door oudere jeugdleden danwel ouders van jeugdleden. Wij hopen straks ook weer een aantal stagiars maatschappelijke stage aan ons te bindebn. Deze draaien dan ook kantinediensten.

  Kantinedienst op zondag wordt voor een deel ingevuld door vaste krachten en verder door seniorleden.

  Fluiten op de zaterdag zal deels door vaste jeugdscheidsrechters gedaan worden. Daarnaast fluiten oudere jeugdleden en indien nodig senioreleden.

  Seniorenwedstrijden op zondag worden grotendeels door vaste scheidsrechters gefloten. Soms zal het noodzakeljk zijn dat een seniorlid ook een wedstrijd fluit.

  Het vlaggen bij het 1e zal deels door een vaste vlagger gedaan worden, maar ook ontkomen we er niet aan dat spelers van het 2e elftal aansluitend aan hun eigen wedstrijd een enkele keer een wedstrijd zullen moeten vlaggen.

  Helaas kunnen we minder leunen op een vaste "externe" vriwjilligers voor al deze taken en zullen we het als vereniging toch echt zelf (=door de leden) moeten invullen.

  Wij rekenen op jullie begrip en danken jullie voor jullie vrijwillige inzet.

  Namens het bestuur,

  Simco Kruijer