• Deze kerstvakantie niet onze traditionele kerstvakantieactiviteiten.

    We gaan dit jaar niet zwemmen in de Waardergolf en ook het kuubkistenvoetbal bij de familie Blokker slaan we een jaartje over.

    Wat gaan we dan wel doen?

    Dat is nogeven een verrassing maar de jeugdcommissie is al wel bezig met een nieuwe activiteit voor de kinderen van voetbal en handbal tot en met O11. 

    Wordt waarschijnlijk op een zaterdagmiddag.

    Meer nieuws volgt.