• Het innen van de contributie is op 2 oktober dus zorg voor voldoende saldo op de rekening.

    Kijkend naar de afgelopen seizoenen waar er door Corona bijna tot helemaal niets mogelijk was voor de leden hebben wij als bestuur besloten om voor het komende seizoen korting te geven op de contributie (niet op de kleding €10, informatievoorziening €15 en loten €15). Bij het toepassen van de korting is er gekeken wat er nog wel of waar er echt helemaal niets gedaan kon worden. Naast de korting die er zal worden gegeven op de contributie krijgen de teams ook een consumptiekaart om te besteden in de kantine. Deze kaarten zullen in de loop van oktober worden uitgedeeld aan de coaches/ aanvoerders van het team. 

    Op deze manier hopen wij als vereniging de pijn van het niet kunnen voet/handballen in de Corona tijd wat te kunnen verzachten.