• Naar aanleiding van de laatste persconferentie waarbij is besloten dat er na 17:00 de sportaccomodaties gesloten moeten zijn gaan de trainingen na 17:00 met ingang van morgen niet door. Dit blijft van kracht totdat er anders besloten wordt door de overheid of de KNVB.