• Zoals bekend mag de jeugd t/m Jo19, onder voorwaarden van overheid en de gemeente Schagen, weer sporten in trainingsverband. Het bestuur en de jeugdcommissie buigen zich momenteel over de vraag of dit haalbaar is en hoe dan? Veldbezetting, trainingstijden en begeleiding/trainers zijn zaken die aan de orde komen. Ons A- en B-voetbalveld zijn inmiddels ingezaaid en mogen we niet meer gebruiken. Of en hoe snel we weer kunnen starten is nog even de vraag. Hier komen we zsm op terug. Ook zijn we in afwachting van richtlijnen voor JO13 t/m JO19 over het trainen op 1,5 meter afstand, die naar verwachting spoedig door de KNVB worden gecommuniceerd. De trainingen kunnen alleen doorgang vinden, als we de coronamaatregelen in acht nemen. We weten nu al dat dit betekent dat er (buiten de trainers/begeleiders) geen ouders langs de lijn mogen staan. Tot zover. We houden jullie op de hoogte.

    Bestuur en jeugdcommissie Sint Boys DES