• Het seizoen is weer begonnen en dus wordt het ook weer tijd voor de incasso van de contributie. Alle wijzigingen en laatste ledenmutaties (voor zover bekend) zijn zo goed als mogelijk doorgevoerd.

    Zaterdag heeft iedereen ook een mail gekregen met het bedrag dat ge-incasseerd gaat worden.

    De incasso vindt plaats op dinsdag 1 oktober, wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening.

    Met vriendelijke groet.

    Cees van der Laan

    penningmeester