• Maandag 2 december is de Algemene Ledenvergadering. Het moment in het jaar waarop het bestuur verantwoording aflegt over het reilen en zeilen binnen de club. De keuzes die gemaakt worden, zoals samenwerkingsverbanden, investeringen, vrijwilligersbeleid, jeugdbeleid, acties, maar zeker ook hoe het er financieel voorstaat met daarbij het voorstel voor contributie in het nieuwe seizoen. Belangrijke zaken op clubnivo.

    Als bestuur zouden we het erg waarderen als jullie als leden aanwezig zijn bij deze vergadering, maar zeker ook de ouders van onze jeugdleden en onze vrijwilligers zien we erg graag verschijnen en meepraten. Voor jullie doen we het!

    Tot 2 december 20:00 uur