• Algemene Ledenvergadering slecht bezocht

  Helaas is de Algemene Ledenvergadering gisteravond slecht bezocht. Of dit komt omdat we denken dat alles goed gaat, men heel veel vertrouwen in ons bestuur heeft of dat er gewoon weinig interesse is weten we niet, maar een gemiste kans is het wel. Het bestuur heeft gisteren verantwoording afgelegd over seizoen 2017-2018 en tevens een doorkijkje gegeven over het reilen en zeilen van de club. 

  Hoofdpunten van de ALV:

  • zorgen over vrijwilligersbestand, aanvulling blijft noodzakelijk: sponsorcommissie, (jeugd)scheidsrechters, begeleiders, kantinecommissie, diverse organisatorische taken, etc.
  • teruglopende ledenaawas van jongste jeugd, zowel bij hand- als voetbal. 
  • Inzet en gebruik Sportlink is speerpunt voor komend jaar
  • sponsorcommissie moet hoognodig in de benen. Kansen blijven onbenut
  • financieel klein verlies, mede door wat incidentele kosten.
  • begroting licht negatief, voldoende reserve aanwezig

  Het volledige verslag zal binnenkort op website verschijnen.

  Het bestuur