• 03-11-2021 Aanvulling op eerdere aankondiging

  IVM de nieuwe maatregelen willen wij graag weten of u aanwezig bent en kunt u zich tm maandagochtend 10:00 aanmelden via infosintboys@gmail.com aan de hand van de aanmeldingen nemen we de beslissing of de ALV live of digitaal gaat plaatsvinden. Bij digitaal zult u op het emailadres van aanmelding de link gestuurd krijgen om deel te nemen.

   

  Aankondiging

  Jaarvergadering Sint Boys-D.E.S.

  Datum: maandag 08 november 2021, 20:00 uur.

  Plaats: Kantine De Spil (Sportparklaan 7, Sint Maarten) 

   

  Hierbij nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van Algemene

  Ledenvergadering op maandag 08 november 2021.

   

  Agenda 74e Algemene Leden Vergadering Sint Boy-D.E.S 

  1. Opening

  2. Notulen 09 november 2020

  3. Ingekomen stukken mededelingen

  4. Verslagen van de verschillende afdelingen

  4.1. Voetbal

  4.2. Handbal

  4.3. Zaalvoetbal

  4.4. Jeugdvoetbal

  4.5. Kantine

  4.6. Technische commissie

  4.7. PR, reclame en sponsoring

  5. Corona

   

  Pauze 

   

  6. Financieel verslag

  7. Verslag kascontrole commissie

  8. Benoemen kascontrole commissie

  9. Begroting en contributie

  10. Wat hebben we gedaan tijdens het Corona seizoen?

  11. Wat willen we nog gaan doen?

  12. Herkiezen bestuursleden

  13. Rondvraag

  14. Sluiting