• Op maandag 12 November organiseert de SV Sint Boys DES de jaarlijkse algemene leden vergadering. Aanvang 20:00 uur

  Agenda ALV Sint Boys - DES

  Maandag 12 november 2018

   

  1. Opening

  2. Notulen vorige vergadering vrijdag 3 november 2017 deze komen binnenkort op de site.

  3. Ingekomen stukken en mededelingen

  4. Jaarverslagen

   1. voetbal

   2. handbal

   3. zaalvoetbal

   4. jeugdvoetbal

   5. kantine

   6. Website en Informatievoorziening

   7. Technische commissie

   8. Sponsoring

  5. Subsidie- en Accommodatiebeleid Gemeente Schagen

  6. Bestuurlijke organisatie, vrijwilligersbeleid

  7. AVG

  Pauze

  1. Financiële verslagen Sint Boys – DES en zaalvoetbal

  2. Verslag kascommissie

  3. Samenstelling kascommissie

  4. Begroting en voorstel/vaststelling contributie

  5. Bestuursverkiezing

  6. Rondvraag

  7. Sluiting

  Eventuele (tegen)kandidaten voor bestuursfuncties en aanvullende agendapunten kunnen tot een uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij:

  Secretaris Cees van der Laan

  Adres: Zwaluwplein 14, 1742 GB, Schagen

  Email: cpvdlaan@kpnplanet.nl