• Aanmelden Sint Boys voetbal / KNVB

  Klik op de onderstaande knop om je aan te melden voor de KNVB.

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist.


  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Sint Boys - DES om van zijn/haar  genoemde bankrekening contributie per jaar, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie rond 1 oktober afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal SV Sint Boys - DES de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.


  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzegging altijd schriftelijk t.a.v. secretariaat SV Sint Boys - DES.


  Privacy & Veiligheid


  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Sint Boys - DES van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy policy.